Vážení klienti a zájemci o právní služby, tímto Vám představujeme naši internetovou prezentaci. Touto prezentací Vás informujeme o podstatě, předmětu a obsahu našich služeb, jakož i o dalších souvisejících záležitostech. Dělíme se tak s Vámi o náš přístup k právním otázkám, o poznatky z naší praxe a zároveň Vám tímto přestavujeme koncepci námi poskytovaných služeb. To vše ve svém souhrnu ztělesňuje i náš přístup k Vám.

Kdo jsme

Projekt Ichtius

Služby pro Vás

Odměna za právní služby

K poskytování právních služeb

Spolupracující osoby a kanceláře

Publikace

Kontakty

Novinky
28.8.2015
Ohlédnutí nad pojmem „obchodní společnost“

Článek publikovaný v srpnu 2015 v Časopise pro právní vědu a praxi č. II/2015, s. 167.

22.12.2012
Statutární orgán versus zaměstnanec ve vztahu k obchodní společnosti

Článek publikovaný v prosinci 2012 v časopise Právník č. 12/2012, s. 1347.

3.10.2012
Některá specifika právní úpravy statutárního orgánu v nadnárodních společnostech

Článek publikovaný v říjnu 2012 v časopise Právní rozhledy č. 11/2012, s. 390.

3.10.2012
Povaha a obsah kritérií kladených na statutární orgán kapitálové obchodní společnosti

Článek publikovaný v červnu 2012 v časopise Právní fórum č. 6/2012, s. 253.

9.5.2012
Loučíme se s podpisovými vzory?

Článek publikovaný v srpnu 2012 v časopise Právní rozhledy č. 8/2012, s. 288.

9.5.2012
Zástupci obchodní společnosti, povaha jejich vztahu ke statutárnímu orgánu a souběh jednání

Článek publikovaný v únoru 2012 v časopise Obchodní právo č. 2/2012, s. 53.

CZ EN